WORKSHOPS


Er zijn 3 rondes met elk 7 workshops:

11:15 uur - 12:00 uur
13:00 uur - 13:45 uur
14:00 uur - 14:45 uur

Je kunt je aanmelden voor het bijwonen van 2 workshops uit 2 verschillende rondes. In de overblijvende workshopronde ga je naar het Kennis- Ontmoetingsplein in de Arena. Bij je aanmelding kun je aangeven welke 2 workshops je wilt bezoeken.


 Ronde 1: 11:15 t/m 12:00 uur

Entreegroep: Wat verwacht ík van de zorg?

Ernst Pansier - Mediant

De ervaringswerkers van het Centrum voor Persoonlijkheidsvraagstukken ‘De Boerhaven’ in Hengelo (ov) verzorgen binnen het centrum de 'Entreegroep'. Dit is een instapgroep, waarbij je je bewust gaat voorbereiden op de hulpverlening, door stil te staan bij ‘Wat is nu míjn vraag?’, en Wat verwacht ik nu van de hulpverlening/mijn hulpverlener? Heb ik helder wat ze kunnen bieden en welke mogelijkheden er zijn? In deze workshop wordt duidelijk wat de rol van de ervaringswerker is en wat de kracht van ervaringsdeskundigheid is.
De workshop wordt gegeven door Ernst Pansier (Ervaringswerker CvP; Contactpersoon Referaat/vakgroep Ervaringswerkers Mediant) en een ervaringsdeskundig vrijwilliger Bureau Herstel Mediant.

Mindfulness inzetten bij herstel

Femmy Dekker

Mindfulness kan voor iedereen interessant zijn. Echter: een belangrijk deel van herstel is de vaardigheid ontwikkelen om goed voor jezelf te zorgen. Met aandacht stilstaan bij jezelf en je bewust zijn van wat er zich afspeelt in je hoofd, je hart en je lijf. Dit kan je leren door regelmatig mindfulness oefeningen te doen. Het vergroot je (zelf)kennis en kan daarmee bijdragen aan zelfregie en empowerment.
Mindfulness is goed inzetbaar bij psychische kwetsbaarheden en kan helpen om datgene wat wordt ervaren - hoe moeilijk en ellendig ook – te verdragen.
Femmy wil met de aanwezige geïnteresseerden 2 oefeningen doen en ze wat vertellen over Mindfulness, de training en wat het voor mij betekent heeft.

De Yucelmethode

Danny Jackseit en Paul Hendriks

De Yucelmethode in het kort:
Bij de Yucelmethode bouw je met gekleurde blokken een visuele weergave van je huidige en gewenste levenssituatie. De methode activeert mensen om vanuit eigen regie, kracht en wensen te bouwen aan herstel. De Yucelmethode sluit goed aan bij mensen voor wie taal, overzicht, inzicht en soms ook motivatie ingewikkeld is.

Tinyhouse4all

Lister, Frans Beuger en Wim Ebbers

De visie van Lister is om haar cliënten zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen. Herstellen doe je immers het beste thuis. En thuis betekent ook dat je zelf je woning kan kiezen. Dit sluit ook aan bij het gedachten goed van de Wmo: zo lang mogelijk thuis wonen, in je eigen omgeving. Om dit te kunnen realiseren is de doorstroom van een beschermd woonplek naar een zelfstandig woonplek belangrijk. Al een aantal jaren is er een krapte op de huizenmarkt en met name voor betaalbare huizen.
Daarnaast heeft Lister ook in haar visie staan dat het bieden van zinvolle werk/dagbesteding in hoge mate herstelondersteunend is.
Het project Tinyhouse4all,is een aantal jaren geleden bedacht waarbij de achterliggende gedachte is dat je als cliënt samen met professionals mee bouwt aan je eigen Tiny house wat je later gaat bewonen.
En dat je daarnaast met een aantal andere een kleine gemeenschap vormt ,met dragende en vragende mensen.In dit woonproject staat duurzaamheid en participeren in de omgeving voorop.
Tijdens de workshop zullen we ook onze hindernissen en zaken waar je tegen aanloopt bespreken.

Ervaringsdeskundigheid in de klas van Social Work

Titia Scholtens en Alie Weerman, Windesheim

In deze workshop gaan we in op wat er gebeurt als studenten Social Work (vanWindesheim) ervoor kiezen om de route ervaringsdeskundigheid te volgen. Welke dynamiek ontstaat er in de klas tussen studenten mét en zónder ervaringskennis? Wat kunnen studenten zonder ervaringskennis leren van degenen mét ervaringskennis? Hoe voorkom je polarisatie en devaluatie? Hoe verloopt het proces van het leren verwoorden van ervaringskennis tot het deskundig kunnen toepassen hiervan? Wat vraagt dat van de docent? Hoe doe je dat eigenlijk, opleiden voor ervaringsdeskundigheid?
In deze workshop zal een ervaringsdeskundig docent hierover vertellen en er met de deelnemers over in gesprek gaan.

In het hoofd van armoede en psychische kwetsbaarheid

Crystal Ziel, Senior adviseur en armoedespecialist BVNG Advies

In deze minilezing gaat Crystal Ziel in op wat armoede betekent voor de cognitieve vermogens van mensen, de relatie met anderen en het wereldbeeld. Ook gaat zij in op de relatie tussen armoede en psychische kwetsbaarheid. Zij beschrijft het werkveld vanuit psychologisch en ervaringsdeskundig perspectief. Crystal Ziel is armoedespecialist bij BVNG Advies. Daarnaast werkt zij als (beleids)adviseur (bij gemeenten), is zij spreker en trainer, en heeft zij ervaringskennis op het gebied van armoede, trauma, mantelzorg en GGZ. Als Toegepast Psycholoog i.o. doet zij momenteel onderzoek naar de mate waarop schuldhulptrajecten met vrijwilligers aansluiten bij mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Maslow Klussen, Uitzendingen, Ondernemingen en Advies Bureau is een bureau, voor normale mensen.

Jeroen Verweij

Ervaringsdeskundigen veranderen de Zorg

Maslow zoekt mensen met ervaring in gezondheidszorg die samen een sociale onderneming willen starten om de Zorg te veranderen. Maslow zet die ervaring met gezondheidszorg juist in om hét verschil te maken met de zorg-onderneming van de toekomst. Er zijn nu al verschillende ideeën als het youtube kanaal GekkenTV.nl, een diner-B&B of de crisispreventie 114-in-de-war.nl.

In deze workshop bespreken we alle bestaande ideeën voor de aanstaande zorg-onderneming. Wellicht komen er nog nieuwe ideeën bij en iedereen geeft in deze workshop met stemrondes punten voor de uiteindelijk te starten nieuwe zorg-onderneming.

Ideeën zijn er in overvloed. Ervaring maakt ’t verschil.


 Ronde 2: 13:00 t/m 13:45 uur

ED voor familie en netwerk

Els Diethorst – Christiaan Verweij, LSFVP

Ook voor naastbetrokken is het belangrijk om mee te bewegen gedurende het proces van herstel. Een goed geïnformeerd en betrokken netwerk kan helpend zijn om grenzen te herkennen en op sociaal en maatschappelijk vlak kan het een belangrijke steun zijn.

Familieleden hebben vaak net als psychiatrisch patiënten een lange geschiedenis met hulpverleners. En daarnaast zijn ze vaak ook nog eens mantelzorger. Er is regelmatig sprake van tegengestelde belangen. Een dilemma. Maar zoals de titel al aangeeft ‘familie is er altijd’. Investeren in een gezonde en evenwichtige relatie is essentieel voor herstel. Zowel de familievertrouwenspersoon als familie-ervaringsdeskundigen bieden ondersteuning aan naastbetrokkenen.

Shared reading

De Blauwvogel, Nynke Mulder

Shared reading, samen lezen, raakt mijn persoonlijke liefde voor lezen èn mensen. Shared reading doet wat ik altijd voelde dat kan: literatuur kan mensen verbinden, kan mensen handvatten voor het dagelijks leven geven, kan verbindingen leggen tussen hart, hoofd en handen.

Literatuur lijkt soms ontoegankelijk, maar niets is minder waar. Door samen te lezen, 'kraken' we de tekst. Niet door te bedenken wat de schrijver bedoelde, maar door samen op zoek te gaan naar betekenis. Door middel van shared reading raak je in gesprek over allerlei, soms lastige, onderwerpen. Maar de tekst blijft de rode draad en onze bron van inspiratie.

In de workshop kun je shared reading ervaren, voel je welkom!

Loverboys en mensenhandel

Lisa de Vries Sousa Aniceto

Loverboys-mensenhandel. Men heeft vaak een heel eenzijdig beeld als het hierom gaat. Ook binnen de GGZ is het van groot belang dat er voldoende kennis is om deze slachtoffers te begeleiden en bij te staan. Om mensenhandel onder de aandacht te brengen heb ik bijgedragen aan de fotocampagne van Comensha, Open je Ogen voor Mensenhandel. Ik wil jullie daarom ook meer vertellen over mijn leven in deze smerige wereld van handel, macht, misbruik en geweld. Over hoe ik erin terecht ben gekomen en waar ik nu vandaag de dag sta. Daarnaast is het ook erg belangrijk dat er aandacht is voor het verschil tussen trauma en ziektes. Door mijn verleden heb ik te laat binnen de medici de juiste diagnose gekregen. Ook wel de ziekte van Lyme. Dit is een heel gevecht geweest. Waar we vandaag de dag vanuit ons platform Lyme dat blijft plakken nog altijd voor vechten samen met mijn collega Verona en iedereen die ons bijstaat. We hebben de Tweede Kamer bereikt, er is beweging. Naïm die 14 jaar is en een ontzettende kanjer is wil dan ook heel graag mijn workshop afsluiten met een speech over de ziekte van Lyme, over zijn strijd met de ziekte van Lyme en de rol van de GGZ.
#Maakhetzichtbaar

TieninTwente als model voor samenwerken aan herstel van mens en omgeving

Conrad Auerbach - Peter Pierik

Tien in Twente wil u tijdens een interactieve workshop kennis laten maken met een preventiemodel gericht op het samenwerken aan herstel van mens en omgeving. Het model richt zich op personen met verward gedrag die eerder in aanraking zijn geweest met strafrecht of specialistische (gedwongen) zorg en mensen met een strafrechtelijke titel die (forensische) zorg nodig hebben.

Documentaire depressie onder jongeren

Lida Kortman

Onze documentaire gaat over Depressie onder jongeren. In deze documentaire interviewen wij jongeren en een ervaringsdeskundige die te maken hebben gehad met een Depressie. In deze documentaire laten jongeren zien en vertellen ze wat zij zelf hebben meegemaakt in hun leven. Hoe ze hier nu mee om gaan en wat ze hierin voelen. Hoe hun leven er nu uitziet met een Depressie. De ervaringsdeskundige in de documentaire verteld over zijn depressie, hoe het met hem in zijn herstel is goed gekomen.

Ervaringskennis.nu: De Open Space!

Paola Buitelaar, RIBW Alliantie

Tijdens de Open Space bijeenkomst komen we samen om over thema’s rondom ervaringsdeskundigheid te discussiëren. Een Open Space bijeenkomst is eigenlijk een geperfectioneerde koffiepauze. Het geheim van een koffiepauze is namelijk dat de gespreksonderwerpen niet georganiseerd zijn . We bepalen ze samen!
De uitvinder van Open Space (Harrison Owen) merkte tijdens een conferentie dat de belangrijke onderwerpen ook tussen de bijeenkomsten door werden besproken. Tijdens de koffiepauze spraken deelnemers enthousiast over het onderwerp met elkaar. Wat verklaart het succes van de koffiepauze? Je praat over dingen waarover je graag praat, met de mensen met wie je wilt praten, en zolang het interessant genoeg is. Dat zijn precies de spelregels van de Open Space en van deze workshop. Kom dus naar de open space en kom meepraten, denken en ervaren!

De Ervaringsdeskundige Quiz

Ervaringskennisontwikkeling; hart van de VvED (Vereniging van Ervaringsdeskundigen)

In de workshop ga je samen met Marjo Boer en Kees van der Pijl, beiden bestuursleden van de VvEd, onderzoek doen naar sleutelaspecten van ervaringskennis met behulp van een auto-etnografische dialoog.

Proef en ervaar zelf hoe dat is, een onderzoekende dialoog over sleutelaspecten van ervaringskennis. Werk mee en vind verbinding in het creëren van gedeelde ervaringskennis.


 Ronde 3: 14:00 t/m 14:45 uur

De kunst van het professioneel aansluiten. Bewust, integer en doelgericht

Russel Cummins

Dagelijks sluiten wij aan bij een naaste/cliënt/patiënt/verward persoon/enz.
Vaak gaat dat vanzelf.
Soms gaat dat moeilijk.
Tijdens deze workshop oefenen we om op een veilige manier integer contact te maken.
Gedurende 45 minuten gaan wij praktisch oefenen met het inzetten van een persoonlijke ervaring bij het maken van contact.
Dit is zowel professioneel als privé bruikbaar.

Spelenderwijs in gesprek over PTSS (www.eigenwijsspel.nl)

De Bagagedrager, Astrid Elferink

Op laagdrempelige wijze in gesprek over psychische gezondheid, kwaliteit van leven, herstel en stigma.
Momenteel wordt een nieuwe uitbreidingsset PTSS ontwikkeld die hoort bij het bordspel Een Steekje Los?
Tijdens deze workshop krijg je als eerste de kans om de nieuwe speelkaarten te beoordelen met vragen en stellingen over PTSS.
Aan de hand van diverse werkvormen ga je de feedback geven op de testkaarten.
Als je zelf ideeën hebt voor goede vragen en stellingen, dan mag je deze ook aanleveren.
Tijdens en ook na deze workshop kun je een waardevolle bijdrage leveren aan de nieuwe uitbreidingsset PTSS.
Kom, kijk en doe mee tijdens deze interactieve spelworkshop.
Deze uitbreidingsset wordt ontwikkeld door De Bagagedrager en is mede mogelijk gemaakt door de Socialrun.
Tijdens de kennismarkt kun je het bordspel Een Steekje Los? bekijken en zijn alle uitbreidingssets te koop voor speciale actieprijzen.

Zelfbeschadiging

Zebra voorlichting

Wat gaat er om in het hoofd van iemand die zichzelf beschadigt? Waarom doet iemand zichzelf opzettelijk pijn? Waardoor ontstaat dit gedrag? En hoe doorbreek je de vicieuze cirkel? Nicole van Stichting Zebra Voorlichting neemt u mee in haar hoofd van 8 jaar geleden. Ze beschadigde zichzelf vanaf jonge leeftijd en herstelde 7 jaar geleden.

Recovery Learning Community

Nei Skoen, Dirk den Hollander

Nei Skoen Recovery Learning Community is een peer run organisatie uit Helmond, gebaseerd op de Zelfhulptradities en de uitgangspunten van het Steunend Relationeel Handelen (SRH). De werkwijze van Nei Skoen heeft zich in 2 jaar uitgekristalliseerd tot een visie en aanpak waarvan door onderzoek bewezen is dat zij werkt.
Deelnemers van Nei Skoen herstellen op allerlei levensgebieden: wonen, werken. Leren, vrijetijd, zorg voor zichzelf en anderen, sociale relaties en veiligheid.
De deelnemers geven aan dat zij Nei Skoen ervaren als een nieuwe familie: sommigen hebben in geen jaren met anderen hun verjaardag gevierd of een kerstmaaltijd genoten.
Tijdens de workshop gaan deelnemers aan den lijve ervaren wat dit inhoudt: middels oefeningen en videofragmenten.

Respijtvoorziening

Ixta Noa

In deze workshop vertellen wij, ervaringsdeskundigen van Ixta Noa, over de respijtvoorzieningen in onze Praktijkhuizen en voor wie deze geschikt zijn. Ook vertellen we over hoe we ervaringsdeskundigheid inzetten in de begeleiding van mensen die gebruik maken van onze respijtvoorzieningen.

Ervaringsdeskundigheid rondom criminaliteit en groepsdynamica

Niel Brinkhuis, DHC coaching

Ik ken als ervaringsdeskundige de criminele wereld, als geen ander. Ik wil de jongeren behoeden voor 'het verkeerde pad'.
Mijn expertise bestaat uit ervaringskennis en professionele kennis rondom criminaliteit en groepsdynamica. Mijn ondersteuning richt zich op het gehele (herstel) proces. Professionaliteit staat daarbij steeds op de voorgrond. Goede samenwerking met professionals vanuit een andere achtergrond is voor mij erg belangrijk. Tijdens mijn workshop nodig ik de deelnemer uit om kennis te nemen van de bijzondere praktijk waarin ik werkzaam ben.

Samen met de klant van UWV werkbedrijf

Ervaringsdeskundigheid bij het UWV, Joep Vesters en Marieke van Keeken

Eerlijk is eerlijk. Ook wij moesten twee keer nadenken toen we benaderd werden om bijUWV werkbedrijf te solliciterenals ervaringsdeskundigen. Zouden we ingezet worden om gekoesterde geheimen te ontfutselen aan klanten om ze zo tegen hun wil in sneller aan het werk te krijgen? Wat voor mensen zouden onze collega's zijn? Zijn ze dol op procedures en vinkjes? Inmiddels weten wij dat niet alleen mensen met een psychische kwetsbaarheid stigma’s ervaren: net zoals velen hadden wij nogal wat vooroordelen naar UWV. Sommige terecht en sommige onterecht. Nieuwsgierig waar we achter zijn gekomen? En wil je meedenken hoe ervaringsdeskundigheid breder ingezet kan worden bij UWV? Schrijf je in voor de workshop van de énige twee UWV-ervaringsdeskundigen van Nederland. Nóg de enige twee…